Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR

POTVRZENÁ ÚČAST 2017  

Registrace novináře

Žádost o akreditaci zasílejte na e-mail: [email protected]

Pro splnění podmínek žádosti akreditace je nutné zaslat níže uvedené údaje:

Příjmení, jméno:
Země:
Mobil:
E-mail:
Číslo novinářského průkazu:
Novinář:
            Název média, telefon, internetové stránky
Volný novinář:
            Média, pro které pracuji

Přiložte kopii novinářského průkazu nebo dopis šéfredaktora, kterým potvrzuje Vaše pověření k reportování o Dnech NATO v Ostravě (max. 400 kB).


Odesláním údajů žádám o novinářskou akreditaci na Dny NATO v Ostravě. Souhlasím s poskytnutím těchto údajů třetím osobám pro zajištění povolení vstupů do objektů a zón, jejichž interní směrnice to vyžadují. Uvědomuji si, že jsem povinen řídit se pokyny organizátorů a jejich případné porušení (např. vstup do nepovolených prostor, objektů, zapůjčení akreditace neoprávněným osobám apod.) bude mít za následek okamžité odebrání této akreditace.

Organizátoři si vyhrazují právo vydat či odebrat akreditaci. Jejich rozhodnutí je konečné.

Potvrzení či zamítnutí Vaší akreditace bude zasláno na Váš e-mail.


Počet online uživatelů: 10

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

CEVRO Institut

Aeromedia

Kagero Publishing