Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych ACR

POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2017  

Akredytacja dziennikarzy

O udzielenie akredytacji dla dziennikarza na Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych Armii RC może wystąpić dziennikarz i „wolny dziennikarz“ z członkostwem rzeczywistym w Syndykacie Dziennikarzy (SN) lub International Federation of Journalist (IFJ), przy czym:

 • Organizator akcji akredytuje tylko dziennikarzy i publicystów na podstawie należycie zgłoszonej rejestracji. Na akredytację nie mogą liczyć pracownicy biur ogłoszeń, sekretariatów redakcji, itp.  
 • Termin składania wniosków o akredytację: do 13. września 2017
 • Organizator będzie informował dziennikarzy o udzieleniu akredytacji przy pomocy e-maila w miarę możliwości w ciągu 24 godzin. Organizator zastrzega sobie prawo nie udzielenia akredytacji bez podania przyczyny swojej decyzji.
 • Dziennikarz akredytowany na wniosek organizatora akcji i osób powierzonych przez niego jest zobowiązany do wylegitymowania się dokumentem tożsamości.
 • Akredytacja wystawiana jest na nazwisko redaktora. W razie zmiany redaktora wysłanego na akcję z konkretnej redakcji, należy bezzwłocznie poinformować organizatora akcji o takiej zmianie. W przeciwnym razie nowo powierzony redaktor nie zostanie wpuszczony na akcję.
 • Akredytacja w postaci paska identyfikacyjnego jest nieprzenośna, uprawnia dziennikarza do wstępu do miejsc zastrzeżonych dla niego (strefa VIP, Centrum dziennikarskie, Photocorner).
 • Do miejsc przeznaczonych dla widzów naszej akcji, dziennikarze mają wstęp wolny, bez akredytacji.
 • Dziennikarz z akredytacją ma prawo korzystać w miejscu akcji (Exhibition Area, Letiště Leoše Janáčka Ostrava) z Centrum dziennikarskiego, z informacji i materiałów dystrybuowanych, wraz z przyłączeniem do Internetu za pośrednictwem technologii Wi-Fi. Centrum dziennikarskie czynne jest w czasie, kiedy teren lotniska jest otwarty dla publiczności. Szkic lokalizacji Centrum dziennikarskiego tu.
 • Dziennikarz akredytowany odbierze akredytację (pasek identyfikacyjny) w dniach przebiegu akcji, w miejscu rejestracji przed wejściem do strefy VIP – patrz orientacyjny plan akcji.
 • Równocześnie z wystąpieniem o akredytację, dziennikarz może wystąpić o Pozwolenie wjazdu i parkowania na terenie akcji. To umożliwia parkowanie na wydzielonym parkingu. Organizator akcji decyduje, czy taki wniosek zaakceptuje, czy nie. Organizator akcji zastrzega sobie prawo nie wydania Zezwolenia z powodu ilości miejsc czy innego powodu. Wydanie Zezwolenie nie przebiega automatycznie, dziennikarz nie ma na nie automatycznie prawo.
  Takie Zezwolenie (z unikalnym numerem identyfikacyjnym) zostanie przydzielone dziennikarzowi akredytowanemu na jego imię i nazwisko za pośrednictwem e-maila, oryginał zostanie przesłany pocztą. W losowych przypadkach, zwłaszcza dla dziennikarzy zagranicznych, na podstawie podanego numeru identyfikacyjnego, imienia i nazwiska, dziennikarz odbierze Zezwolenie na stanowisku kontrolnym, znajdującym się w Petřvaldíku, na trasie do terenu akcji przed znakiem zakazu wjazdu – patrz plan dróg dojazdowych.

Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych, wstęp do strefy lotniska możliwy jest tylko w czasie, kiedy teren akcji będzie dostępny dla publiczności.

Sposób otrzymania akredytacji tu
 


Jeżeli masz swoje pytania czy wnioski o rozmowę, kontaktuj się:

Andrea Čeřovská, Centrum Dziennikarskie, e-mail: cerovska(at)crestmorava.cz


 

Do zobaczenia na
Dniach NATO w Ostrawie
& Dniach Sił Powietrznych Armii RC!


Ilość użytkowników online: 3

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

Aeromedia

Kagero Publishing