Dni NATO w Ostrawie & Dni Sił Powietrznych ACR

POTWIERDZENIE UCZESTNIKÓW 2017  

Rejestracja dziennikarza

Wniosek o akredytację prześlij na e-mail: [email protected]

Dla spełnienia warunków wniosku o akredytację należy przesłać podane niżej dane:

Nazwisko, imię:
Państwo:
Telefon:
E-mail:
Numer legitymacji dziennikarskiej:
Dziennikarz:

      Nazwa media, telefon, strona internetowa
Wolny dziennikarz:
     Media, dla którego pracuje

Dołącz kopię legitymacji dziennikarskiej lub list redaktora naczelnego, w którym potwierdza zlecenie raportowania o Dniach NATO w Ostrawie (max. 400 kB).


Poprzez przesłanie danych wnoszę o udzielenie akredytacji dziennikarskiej na Dni NATO w Ostrawie. Wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych osobom trzecim, dla zapewnienia zezwolenia wstępu do obiektu i stref, których wewnętrzne wytyczne tego wymagają. Jestem świadomy, że mam podporządkować się poleceniom organizatorów a ich możliwe naruszenie (np. wstęp do strefy lub obiektów niedozwolonych, wypożyczenie akredytacji osobie nieupoważnionej i in.) będzie miało w konsekwencji natychmiastowe cofnięcie akredytacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wydania lub cofnięcia akredytacji. Ich decyzja jest ostateczna.

Potwierdzenie lub odmowa udzielenia akredytacji zostanie przesłana na Pani/Pana e-mail.

 


Ilość użytkowników online: 8

 


Audiopro

Letiště Ostrava a.s.

Aeromedia

Kagero Publishing